Vedlejší ujednání

Vedlejší ujednání?

 

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě na nemovitost? Co to je? A k čemu je to dobré?

Tak takovéto otázky se v souvislosti s novým občanským zákoníkem občas vyskytují. Oni ty vedlejší ujednání v tomto zákoně opravdu jsou a to přímo v pododdílu 4 – Vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 2132 – § 2157).

Takže jaké ty vedlejší ujednání vlastně jsou?

Vedlejší ujednání
Nebudu je zde popisovat všechny, rozkliknutím zde si je můžete přečíst přímo ze znění zákona.
Probereme zde jen některé, ty pro náš případ prodeje nemovitosti „nejpovedenější“.


Výhrada zpětné
koupě
– prodávající může kdykoli v průběhu 10 let žádat nového majitele, aby mu nemovitost prodal zpět.
Výhrada zpětného prodeje – totéž, ale opačně. Kupující má právo prodat již nabytou nemovitost zpět původnímu majiteli.
Koupě na zkoušku – kupující má právo koupenou nemovitost do roka původnímu majiteli vrátit.
Výhrada lepšího kupce – prodávající má právo 1 rok od uzavření kupní smlouvy dát přednost jinému (lepšímu) kupci. Tedy má právo požadovat navrácení již prodané nemovitosti a tuto prodat někomu jinému. A jak se „lepší kupec“ pozná? Zde si dovolím ocitovat přímo znění zákona: § 2152 (2) – Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát zejména přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu.

Absurdní

Absurdní? Směšné?

Dle mého názoru v případě standardního obchodu s nemovitostmi (tedy obchodu bez vedlejších nekalých úmyslů) ano.

 

 

Ale je to věc názoru, vždyť žádná vedlejší ujednání si nikdo sjednávat nemusí.

Jeden háček zde přesto je:
Kupní smlouva na nemovitost dle nového občanského zákoníku musí mít písemnou formu. Vedlejší ujednání nemusí, vedlejší ujednání mohou být sjednána i ústně. V případě oboustranně čestného jednání o nic nejde.

Ale pozor!
Tímto je dán prostor případným podvodníkům, kteří by se mohli domáhat třeba vrácení nemovitosti z důvodu lepšího kupce a odůvodnit to ústně sjednaným vedlejším ujednáním. A v případě sporu by to bylo slovo proti slovu a rozhodovaly by soudy. A to je běh nepříjemný a na dlouhou trať.

Takže jak z toho ven?

Písemná smlouva
Snadno. Stačí do kupní smlouvy vložit větu:

Smluvní strany potvrzují, že v rámci této smlouvy nebyla sjednána žádná vedlejší ujednání.

A je po problému.

1 Comment

Leave A Response

* Denotes Required Field