Pronájem

Pronájem – podnájem. Slovíčkaření?

 

Možná jste se už s těmito dvěma pojmy setkali. A možná vám i splývají.

Vždyť je to jen slovíčkaření. Hlavně že mi majitel byt pronajme. No anebo podnajme, to je jedno, hlavně že budu mít kde bydlet.

 

Ale to není jedno!

 

To je hodně velký rozdíl. On totiž ten podnájemník má podstatně slabší právní postavení než nájemník.

Nejdříve si ale ujasněme některé běžně používané, ale ne vždy správně chápané pojmy:

 

Pronájem Pronájem

jde o běžně používané, ale nesprávné označení vztahu mezi vlastníkem bytu a zájemcem o bydlení za úplatu. Z právního hlediska však nemá žádný význam, zákony toto označení neznají. Pro nás jsou relevantní pouze termíny nájempodnájem.

 

NájemNájem

Jde o smluvní vztah mezi vlastníkem bytu a zájemcem o bydlení – nájemcem. Smluvní vztah je definován v nájemní smlouvě, smluvními stranami jsou majitel bytu a nájemce. Nájemní smlouva se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (§ 2235 – §3201) a nájemce je těmito ustanoveními chráněn (např. 3měsíční výpovědní lhůtou u nájmů na dobu neurčitou).

 

PodnájemPodnájem

Jak již z vlastního slova vyplývá, jde o vztah podřízený nájmu.

Vlastník → nájemce → podnájemce

Jde tedy o smluvní vztah mezi nájemcem a dalším zájemcem o bydlení, tedy podnájemcem. Smluvní vztah je ošetřen v podnájemní smlouvě. Smluvními stranami jsou nájemce a podnájemce. Podmínky podnájemní smlouvy nejsou v zákoně nijak zvlášť upraveny (§ 2274 – § 2278)  a záleží tedy jen na ujednání mezi oběma smluvními stranami. Na jednu skutečnost však upozorním hned – § 2278 zní: Podnájem skončí nejpozději s nájmem. Podnájemce má tedy značně menší práva než nájemce, podnájem lze vypovědět bez udání důvodu, podnájem vždy končí se zánikem nájmu a žádná zákonná ochrana podnájemce neexistuje, platí vždy jen to, co je ujednáno ve smlouvě.

 

A na závěr malý příklad

Majitel bytu uzavře nájemní smlouvu s nájemcem. V případě, že chce smlouvu vypovědět, je nájemce mimo jiné chráněn 3měsíční výpovědní lhůtou.

Nebo tato varianta:
Majitel bytu uzavře nájemní smlouvu se svým známým a ten uzavře dále podnájemní smlouvu s podnájemcem.  V případě, že chce majitel podnájem ukončit, tak se svým známým ukončí nájemní smlouvu a podnájemní smlouva tím okamžitě skončí.

Leave A Response

* Denotes Required Field